Blåsorkestern
IMG_0665-001
IMG_6652-001
IMG_6657-001
IMG_6791-001
IMG_6746-001
IMG_6751-001
IMG_6602-001
IMG_6671-001
IMG_6590-001
IMG_6732-001
IMG_6793-001

Bilder från Vårkonserten med

Erik Gullbrandsson och Top Floor Big Band               Foto:Peter Olovsson

HistorikFöreningens anor sträcker sig veterligen tillbaka till början av år 1888, då Bruno Wendel anställde en pensionerad musiksergeant för att starta en mässingssextett med hjälp av musicerande arbetare på Mölnlycke fabriker, sedermera Mölnlycke AB. Repetitionerna hölls i ett ödehus i Stora Bråta och konserter ägde rum på Wendelsberg, där man ofta hade förnäma gäster.


Efter första världskriget, under vilket de musikaliska aktiviteterna låg nere, anställdes folkskolläraren och klockaren Nils Rasin (1894-1978) för att ånyo dra igång mässingssextetten. Sedan diverse pekuniära insamlingar ägt rum, kunde musiken åter höras på demonstrationer, dansbanor och föreningsfestligheter.


I mitten av 1930-talet infördes skiftarbete på fabriken varvid en ny kris i orkesterns historia inträdde. Tack vare initiativ från den energiske musikanten Nils Johansson (1906-2008), kom emellertid orkestern igång igen och 1946 bildades föreningen Mölnlycke musiksällskap, som vi känner den idag.
Nils Rasin ledde orkestern under en utomordentligt lång period. Han avlöstes på tidigt 70-tal, under ett år, av Yngve Moberg. Moberg var pensionerad militärmusiker från KA4.


Musikskolan (nuvarande Kulturskolan) rustades upp starkt i början på 1970-talet. Den då nyanställde musikläraren Stig Boström, trombonist och kontrabasist, tog över ledarskapet för orkestern och en oerhört dynamisk period inleddes. Det nära samarbetet med Musikskolan innebar även en drastisk föryngring av musikerna liksom ett ökat utbud av konserter.


Orkestern gjorde under denna epok ett antal resor i Sverige och Norge, liksom utbyten med vänorter i Estland, Norge och England.
Efter Stig Boströms pensionering år 2001 övertogs ledarskapet under åren 2001 – 2013 av Benkt-Åke Nilsson, slagverkslärare.
År 2011 gav orkestern ut en CD med titeln ”Con brio”.


Under perioden hösten 2013 till sommaren 2016 leddes blåsorkestern av två dirigenter, blåsmusiklärarna Helena Kaij och Christina Lundin. F.n. (juni 2018) leds orkestern av Jenny Björkqvist och Christina Lundin.

Email: molnlyckeblas@live.com

Copyright @ All Rights Reserved


Mölnlycke Blåsorkester

Kommande Konserter:


6 juni - Nationaldagsfirande 

vid Mölnlycke Kulturhus med Markus Barske


19 oktober: Höstkonsert tillsammans med Fjordbrass från Norge